Bezmetalne krunice

AKCIJA – BEZMETALNE KRUNICE
2019-03-05

Bezmetalne krunice

Visoki standardni današnjih pacijenata, ali prevashodno i estetika bez kompromisa, kao i vremenska efikasnost i postojanost nameću potrebu da na takve zahteve odgovorimo najsavremenijom opremom i materijalima za njihovu izradu.


Koncept savremene stomatologije koja je neraskidivo povezana sa visokoestetskim učinkom teži da izbaci metal iz usne duplje i da se da prednost materijalima koji su biokompatibilni i bioinertni, jer organizam na njih ne reaguje i ne menja njihov sastav u uslovima vlažne sredine usne duplje.

Dr spec stomatološke protetike Aleksandar Stjepanović

Bezmetalne krunice i mostovi su u potpunosti izrađene od keramike (zirconia, litijum-disilikat, leucit, feldspat).

Prednosti u odnosu na standardne metalokeramicke krune koje predstavljaju sistem sačinjen od metala obloženog keramikom ogledaju se u:

·Očuvanju mekog tkiva oko zuba, jer se preparacija vrši iznad ili do linije desni·


·Manjem uklanjanju zubne supstance·


·Fizičkim karakteristikama keramike koja u potpunosti daje prirodan izgled zubu i samim tim potpuna integracija vestačke krunice u zubni niz·


·Odsustvu prebojavanja desni koje postoji kod metalokeramickih krunica·


·Efikasnosti izrade (izrada u jednoj poseti) za razliku od metalokeramickih krunica·


·Komforu prilikom procesa izrade jer je ceo proces digitalizovan, pa samim tim jako efikasan i prijatan za pacijenta. Uzimanje otisaka intraoralnim skenerom umesto standardnim kašikama gumastim otisnim masama·


·Strah od pucanja je neutemeljen jer se u zavisnosti od indikacije koriste se keramike različite tvrdoće·

Posetite nas!

#AkordDental 
Skerlićeva 8 #Kragujevac
+381 63 11 66 502